Przedszkole nr 8 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 372 504,71 zł

AKTYWA OBROTOWE: 4 900,46 zł

SUMA AKTYWÓW: 377 405,17 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 czerwiec 2018 13:58 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 22:31 Grzegorz Franelak Porównaj